Thỏa thích mút hàu nhỏ em vợ có hạt le bé tí Hasumi Yoshioka, u uất, tự nhiên anh rể thấy thương thằng ben quá, chắc nó cũng rất mệt mỏi và đau khổ vì anh rể, anh rể nghĩ nó rất muốn biết tin tức của anh rể lúc này, nhưng nó không dám gọi về nhà anh rể, xem phim jav hd anh rể muốn phone cho nó nhưng phòng chung của chúng anh rể không có điện thoại, thế là anh rể xin phép mẹ và đi ra bưu điện gửi thư cho nó, chỉ có vài chữ: “tao khoẻ”, đó là cái cách mà anh rể nói với nó sau mỗi lần kết thúc việc giận nhau, lúc anh rể chuẩn bị đi…