Em hàng xóm không mang quần chíp và anh già khát dục Amin Nina, đầu nắm tay em hàng xóm đi vào với chị đi huy! lúc tàn tiệc mọi người điều được một go’i quà nhỏ với lới dặn chỉ mở ra khi rời khỏi chổ vui, lão già và đạm phương đứng bắt tay từ giả từng người nơi cổng khiến em hàng xóm liên tưởng tới tân lang và tân giai nhân tiển chân khách đến dự ngày hôn lể, ngự trì dường như cũng không vui với hình ảnh nầy con nhỏ chào em hàng xóm rồi buồn bã bỏ lên lầu, em hàng xóm đứng yên lặng bên chiếc xích đu chờ người cuối cùng ra cổng, xem phim sex vietsub