buổi làm tình vụng trộm giữa má vợ khát tình và chàng rể bú lồn giỏi Yuka Mizuno cậu thừa thế nhạo nàng: Phượng phải nhường cậu vì cậu là cậu! nàng ghét cậu vì cậu tìm đủ mọi cơ hội để chọc tức nàng đến cùng. Cậu đủ tinh tế để tìm được những chổ yếu của nàng mà khai thác để làm nàng tức bể ruột. Mà cũng kỳ thật: cải lộn hoài với cậu nhưng khi cậu xuống Sài gòn vài ngày là nàng lại thấy thiếu vắng kẻ thù ! vậy mà khi cuối tuần cậu về thì vừa gặp nhau là đã có chuyện . Lúc cậu 20 tuổi thì cậu đẹp…